Pravidla soutěže

Jako každá soutěž i tato má svá pravidla. Chcete-li soutěžit, seznamte se pravidly, abyste věděli jak přesně soutěž probíhá, jak můžete hlasovat a jak se dostanete do slosování.

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Organizátorem soutěže je společnost THINline interactive s.r.o. se sídlem Nádražní 42/82, Praha 5 150 00, IČ: 26747359 DIČ: CZ26747359, Bankovní spojení: 1061626001/5500, (dále jen "Organizátor").
 2. Účastníkem soutěže se ve smyslu těchto pravidel stává každá osoba, která řádně vyplní soutěžní formulář prostřednictví www prezentace soutěže a splní přitom všechny stanovené podmínky. Osoby mladší 18 let mohou soutěžit pouze prostřednictvím svých zákonných zástupců (dále jen „Účastník“).
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora.

Čl. 2. Soutěžní podmínky

 1. Soutěž bude probíhat v době od 4. května do 3. července 2009.
 2. Výhrami jsou věcné ceny uvedené na www stránkách soutěže.
 3. Účastníci se zapojí do soutěže formou hlasování a následné registrace prostřednictvím elektronického soutěžního formuláře na www stránkách soutěže.
 4. V registračním formuláři je každý Účastník povinen vyplnit pravdivě své kontaktní údaje, kterými jsou: Jméno, Příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresu pro účely zaslání případné výhry.
 5. Účastníci hlasují pro volbu tváře Českého hostingu z nabídnutých soutěžních fotografií na www stránkách soutěže. Hlasování bude probíhat ve 3 kolech, kdy v prvním kole bude zvoleno 6 semifinalistek a v druhém kole 3 finalistky a v třetím kole nová tvář Českého hostingu.
 6. Každý Účastník se může zapojit do soutěže v kterémkoli z kol. V průběhu soutěže může účastník hlasovat každý den. Na konci každého kola se hlasy Účastníka, které dá postupujícím semifinalistkám nebo finalistkám, převedou do dalšího kola, ostatní hlasy se převedou s poloviční hodnotou.
 7. Výsledky každých kol budou uveřejňovány na www stránkách soutěže a Účastníci budou informování o začátku nového kola.
 8. Výherci jednotlivých cen budou určeni po skončení soutěže formou slosování. Do slosování budou zařazeny všechny hlasy, Účastníků dle bodu 6. tohoto článku.
 9. Každý účastník může vyhrát maximálně jednu cenu. Ceny budou slosovány postupně přičemž hlasy, každého výherce budou ze slosování o další cenu automaticky vyřazeny.

Čl. 3. Předání výhry

 1. Výherci budou uveřejněni na www stránkách soutěže vedle seznamu výher. U každého výherce bude uvedeno jeho jméno, příjmení a město.
 2. Jednotlivé výherce Organizátor kontaktuje prostřednictvím uvedeného e-mailu. Předání výhry bude dohodnuto formou poštovní zásilky nebo osobním vyzvednutím.
 3. Při předání výhry má Organizátor právo vyžádat si prokázání totožnosti Účastníka a doložení splnění podmínky dovršení věku 18 let.
 4. Vítězi mladšímu 18 let vydá Organizátor výhru jeho zákonnému zástupci.
 5. Pakliže si výherce nevyzvedne výhru do 30 dnů od zaslání nebo výzvě k vyzvednutí, jeho nárok na výhru zaniká.

Čl. 4. Závěrečná ujednání

 1. Organizátor si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže včetně práva úplného zrušení soutěže bez náhrady.
 2. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 3. Organizátor má právo jednostranně vyloučit Účastníka soutěže v případě podezření na porušení pravidel soutěže. Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo sám provést konečné rozhodnutí.
 4. Případné námitky k průběhu soutěže má Účastník právo zaslat Organizátorovi nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže.
 5. Okamžikem registrace do soutěže účastník uděluje Organizátorovi svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Organizátorem, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely Organizátora. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Účastník na dobu neurčitou. Účastník má právo odvolat kdykoliv svůj souhlas, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.
 6. Účastník zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora Organizátorovi souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využil pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
 7. Organizátor se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit a nesdělit je 3. straně.

© THINline interactive s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Je doména volná?

Statistiky soutěže

Dva měsíce jste měli možnost hlasovat pro dívky, které se Vám nejvíce líbili jako budoucí tvář Českého hostingu.

Statistiky

Registrovaných 2 232
Celkem uděleno hlasů 17 893
Výherci

Proč Český hosting

 • Všechny služby za jednu cenu
 • Garantovaná dostupnost 99,9 %
 • 14 dní zdarma na otestování
 • Účet zřízen ihned
 • Kompletní administrace účtu
 • 13000 spokojených klientů
 • Garance vrácení platby

Objednat

Slavte s námi 5. výročí českého hostingu

Sledujte novinky

Hraje se o zajímavé ceny a bylo by jistě škoda propásnout šanci nějakou z nich získat. Buďte stále informováni o průběhu soutěže.

Facebook  Twitter